94-SOORAH-ASH-SHARAH-AAYAAT-8

94-SOORAH-ASH-SHARAH-AAYAAT-8

94-SOORAH-ASH-SHARAH-AAYAAT-8

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.

1

Ae Muhammad S.A.W. Kia Ham Ne Tumhara Seena Khol Nai Dia? Be Shak Khol Dia.

2

Aur Tum Par Se Bojh Bhi Utaar Dia.

3

Jis Ne Tumhari Peeth Tour Rakhi Thi.

4

Aur Tumhara Zikar Buland Kia.

5

Haan Haan Mushkil Ke Sath Aasaani Bhi Hai.

6

Aur Be Shak Mushkil Ke Sath Asaani Bhi Hai.

7

Toh Jab Farigh Hua Karo Toh Ibadat Main Mehnat Kia Karo.

8

Aur Apne Parwardigar Ki Taraf Mutawajoh Ho Jaya Karo.

.