. . .
. .
. .
Menu

Category: Quran Roman Urdu Translation

Jul 17
2014

114-SOORAH-AN-NAAS-AAYAAT-6

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.   1 Kaho Ke Main Lougon Ke Parwardigar Ki Panah Maangta Hoon. 2 Yaani Lougon Ke Haqeeqi Baadshah Ki. 3 Lougon Ke Maabood-E-Barhaq Ki. 4 Shaitaan Waswasa Andaaz Ki Buraai Se, Joh Khuda Ka Naam Sun Kar Peeche Hat Jata Hai. […]

Jul 17
2014

113-SOORAH-AL-FALAQ-AAYAAT-5

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.     1 Kaho Ke Main Subha Ke Malik Ki Panah Maangta Hoon. 2 Har Cheez Ki Buraai Se Joh Us Ne Paida Ki. 3       Aur Shab-E-Tareeki Ki Buraai Se Jab Us Ka Andhaira Cha Jaye. 4 Aur Kandoun(Taaweez) Par […]

Jul 17
2014

112-SOORAH-AL-IKHLAS-AAYAAT-4

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.     1 Kaho Ke Wo Zaat-E-Paak Jis Ka Naam Allah Hai Aik Hai. 2 Wo Maabood-E-Barhaq Be Niyaaz Hai. 3 Na Kisi Ka Baap Hai Aur Na Kisi Ka Beta. 4 Aur Koi Us Ka Hamsar Nahi. ^^^^^^

Jul 17
2014

111-SOORAH-MASAD-AAYAAT-5

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.   1 Abbu Leheb Ke Hath Tootain Aur Wo Halak Ho. 2 Na Toh Us Ka Maal Hi Us Ke Kuch Kaam Aaya Aur Na Wo Joh Us Ne Kamaya. 3 Wo Jald Bharakti Hui Aag Main Dakhil Hoga. 4 Aur […]

Jul 17
2014

110-SOORAH-AN-NASR-AAYAAT-3

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai. 1 Jab Khuda Ki Madad Aa Pohonchi Aur Fatah Hasil Ho Gai. 2 Aur Tum Ne Daikh Lia,  Ke Loug Ghol Ke Ghol Khuda Ke Deen Main Daakhil Ho Rahe Hain . 3 Toh Apne Parwardigar Ki Taareef Ke Sath Tasbeeh […]

Landing Page: http://track.fiverr.com/visit/?bta=20662&nci=5490
.
. .