. . .
. .
. .
Menu

Category: Quran Roman Urdu Translation

Apr 21
2014

002-Surah Al-Baqra-Aayaat-286-From (81-150)

SHROO ALLAH KE NAAM SE JOH BARA MEHERBAAN AUR NIHAYAT REHEM FARMANE WALA HAI. 81 Haan Joh Bure Kaam Kare, Aur Us Ke Gunah Har Taraf Se Us Ko Ghair Lain Toh Aise Loug Dozakh Main Jaane Wale Hain Aur Who Hamesha Us Main Jalte Rahain Ge. 82 Aur Joh Eemaan Laayen Aur Naik Kaam […]

Apr 21
2014

002-Surah Al-Baqra-Aayaat-286(From aayat-01-80)

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmaane Wala Hai 1 Alif Laam Meem. 2 Yeh Kitaab Quraan- E -Majeed Is Main Kuch Shak Nahi Ke Kalaam-E-Allah Hai .Allah Se Darne Wallon Ki Rahnuma Hai. 3 Joh Gaib Par Imaan Laate Aur Adab Ke Sath Namaaz Parhte Aur Joh Kuch Ham […]

Apr 21
2014

001-Surah Al-Fateha-Aayat-7

Panaah Maangta Hoon Main Allah Ki Shaitaan Mardood Se 1 Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nehayat Rehem Farmaane Wala Hai 2 Sab Tarha Ki Tareef Khuda Hi Ko Saza Waar Hai Joh Tamam Makhlookaat Ka Parwardigaar Hai 3 Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Wala. 4 Insaaf Ke Din Ka Haakim 5 […]

Landing Page: http://track.fiverr.com/visit/?bta=20662&nci=5490
.
. .