CaLmInG MeLoDy Jewell . .

002-Surah Al-Baqra-Aayaat-286-From-(151-286)

. CaLmInG MeLoDy Jewell . CaLmInG MeLoDy Jewell Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmaane Wala Hai   151 Jis Tarha (Minjamla Aur Naimaton Ke) Ham Ne Tum Main Tum Hi Main Se Aik Rasool Bhaije Hain, Joh Tum Ko Hamari Aayatain Parh Parh Kar Sunate, Aur Tumhain Paak Banaate…

Continue reading

002-Surah Al-Baqra-Aayaat-286-From (81-150)

. CaLmInG MeLoDy Jewell . CaLmInG MeLoDy Jewell SHROO ALLAH KE NAAM SE JOH BARA MEHERBAAN AUR NIHAYAT REHEM FARMANE WALA HAI. 81 Haan Joh Bure Kaam Kare, Aur Us Ke Gunah Har Taraf Se Us Ko Ghair Lain Toh Aise Loug Dozakh Main Jaane Wale Hain Aur Who Hamesha Us Main Jalte Rahain Ge.…

Continue reading

002-Surah Al-Baqra-Aayaat-286(From aayat-01-80)

. CaLmInG MeLoDy Jewell . CaLmInG MeLoDy Jewell Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmaane Wala Hai 1 Alif Laam Meem. 2 Yeh Kitaab Quraan- E -Majeed Is Main Kuch Shak Nahi Ke Kalaam-E-Allah Hai .Allah Se Darne Wallon Ki Rahnuma Hai. 3 Joh Gaib Par Imaan Laate Aur Adab…

Continue reading

001-Surah Al-Fateha-Aayat-7

. CaLmInG MeLoDy Jewell . CaLmInG MeLoDy Jewell Panaah Maangta Hoon Main Allah Ki Shaitaan Mardood Se 1 Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nehayat Rehem Farmaane Wala Hai 2 Sab Tarha Ki Tareef Khuda Hi Ko Saza Waar Hai Joh Tamam Makhlookaat Ka Parwardigaar Hai 3 Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem…

Continue reading

.
. .
%d bloggers like this: