. . .
. .
. .
Menu
Apr 22
2014

005-soorah-e-al maida-Aayaat-120

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Nihayat Rehem Farmane Wala Hai. 1 Ae Eemaan Walo !Apne Iqraaron(Promises) Ko Poora Karo. Tumhare Liye Chaar Paaye Janwar, Joh Charne Wale Hain, Halaal Kar Diye Gaye Hain.Bajuz (Instead Of) Un Ke Joh Tumhain Parh Kar Sunaye Jate Hain, Magar Ehram-E-Haj Main Shikaar Ko Halaal Na Jan-Na. […]

Apr 22
2014

4- SOORAH-E-AL NISA-Aayaat-176

SHROO ALLAH KE NAAM SE JOH BARE MEHERBAAN NIHAYAT REHEM WALA HAI 1 Lougo Apne Parwardigaar Se Daro Jis Ne Tum Ko Aik Shakhs Se Paida Kia, Yaani Awwal Us Se, Us Ka, Jora Banaya. Phir Un Dono Se Kasrat Se Mard-O-Aurat Padia Kar Ke Roo-E-Zameen Par Phaila Diye.Aur Khuda Se Jis Ke Naam Ko […]

Apr 21
2014

3-Soorah-E-Al Imraan-Aayaat-200

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan,Nihayat Rehem Wala Hai. 1 Alif Laam Meem 2 Khuda Joh Mabood Barhaq Hai Us Ke Siwa Koi Ibadat Ke Laaiq Nahi Zinda Hamesha Rehne Wala. 3 Us Ne Ae Muhammad S.A.W. Tum Par Sachi Kitaab Nazil Ki Joh Pehli Aasmaani Kitabon Ki Tasdeeq Karti Hai Aur Ussi […]

Apr 21
2014

002-Surah Al-Baqra-Aayaat-286-From-(151-286)

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmaane Wala Hai   151 Jis Tarha (Minjamla Aur Naimaton Ke) Ham Ne Tum Main Tum Hi Main Se Aik Rasool Bhaije Hain, Joh Tum Ko Hamari Aayatain Parh Parh Kar Sunate, Aur Tumhain Paak Banaate Aur Kitaab Yaani(Quraan)Aur Daanayee Sikhate Hain,Aur Aisi Batain […]

Apr 21
2014

002-Surah Al-Baqra-Aayaat-286-From (81-150)

SHROO ALLAH KE NAAM SE JOH BARA MEHERBAAN AUR NIHAYAT REHEM FARMANE WALA HAI. 81 Haan Joh Bure Kaam Kare, Aur Us Ke Gunah Har Taraf Se Us Ko Ghair Lain Toh Aise Loug Dozakh Main Jaane Wale Hain Aur Who Hamesha Us Main Jalte Rahain Ge. 82 Aur Joh Eemaan Laayen Aur Naik Kaam […]