100-SOORAH-AL-ADIYAT-AAYAAT-11

100-SOORAH-AL-ADIYAT-AAYAAT-11

100-SOORAH-AL-ADIYAT-AAYAAT-11

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.

1

Un Sar Pat Dourne Wale Ghoroun Ki Qasam Joh Haanp Uthte Hain.

2

Phir Patharoun Par Naal Maar Kar Aag Nikalate Hain.

3

Phir Subh Ko Chaapa Maarte Hain.

4

Phir Us Main Gard Uthate Hain.

5

Phir Us Waqt Dushman Ki Fouj Main Ja Ghuste Hain.

6

Ke Insaan Apne Parwardigar Ka Ehsaan, Na Shanaas Aur Na Shukra Hai.

7

Aur Wo Us Se Aagah Bhi Hai.

8

Wo Toh Maal Ki Sakht Mohabbat Karne Wala Hai.

9

Kia Wo Us Waqt Ko Nahi Jaanta Ke Joh Murde Qabroun Main Hain Wo Bahar Nikaal Liye Jaye Ge.

10

Aur Joh Bhaid Diloun Main Hain, Wo Zahir Kar Diye Jayen Ge.

11

Be Shak Un Ka Parwardigar Us Roz In Se Khoob Waqif Hoga.

.