101-SOORAH-AL-QARIAH-AAYAAT-11

101-SOORAH-AL-QARIAH-AAYAAT-11

101-SOORAH-AL-QARIAH-AAYAAT-11

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.

1

Kharkharane Wali.

2

Kharkharane Wali Kia Hai?

3

Aur Tum Kia Jaano Ke Kharkharane Wali Kia Hai?

4

Wo Qiamat Hai Jis Din Loug Aise Hounge Jaise Bikhre Hue Patange.

5

Aur Pahaar Aise Ho Jayen Ge Jaise Dhunki Hui Rang Barangi Oon.

6

Toh Jis Ke Aamaal Ke Wazan Bhari Niklainge.

7

Wo Dil Pasand Aish Main Hoga.

8

Aur Jis Ke Wazan Halke Niklainge.

9

Us Ka Marjaa Hawya Hai.

10

Aur Tum Kia Samjhe Ke Haawya Kia Cheez Hai.

11

Wo Dehekti Hui Aag Hai.

^^^^^^^^^^^^

Originally posted 2014-07-17 04:32:42.

.