Site Loader
Islamabad, Pakistan

102-SOORAH-AT-TAKATHUR-AAYAAT-8

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.

1

Lougo Tum Ko Maal Ki Bohot Si Talab Ne Gafil Kar Dia.

2

Yahan Tak Ke Tum Ne Qabrain Ja Daikheen.

3

Daikho Tumhain Anqareeb Maloom Ho Jaye Ga.

4

Phir Daikho Tumhain Anqareb Maloom Ho Jaye Ga.

5

Daikho Agar Tum Jaante Yaani Ilm-Ul-Yaqeen Rakhte Toh Ghaflat Na Karte.

6

Tum Zaroor Dozakh Ko Daikho Ge.

7

Phir Us Ko Aisa Daikho Ge Ke Ain-Ul-Yaqeen Aa Jaye Ga.

8

Phir Us Roz Tum Se Shukar Naimat Ke Bare Main Purshish Ho Gi.

^^^^^^

Originally posted 2014-07-17 04:33:24.

Post Author: CaLmInG MeLoDy