80-Soorah-Abasa-Aayaat-42

80-Soorah-Abasa-Aayaat-42

80-Soorah-Abasa-Aayaat-42

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.

1

Muhammad Mustafa S.A.W. Tursh Ru Hue Aur Moon Phair Baihte.

2

Ke Un Ke Paas Aik Nabeena Aaya.

3

Aur Tum Ko Kia Khabar Shayad Wo Paakeezgi Hasil Karta.

4

Ya Sochta, Toh Samjhana Usse Faaida Deta.

5

Joh Parwa Nahi Karta.

6

Us Ki Taraf Toh Tum Tawajoh Karte Ho.

7

Halanke Agar Wo Na Sanwre Toh Tum Par Kuch Ilzaam Nahi.

8

Aur Joh Tumhare Paas Dorta Hua Aaya.

9

Aur Khuda Se Darta Hai.

10

Us Se Tum Be Rukhi Karte Ho.

11

Daikho Ye Quraan Naseehat Hai.

12

Pas Joh Chahe Isse Yaad Rakhe.

13

Qaabil-E-Adab Warqoun Main Likha Hua.

14

Joh Buland Maqaam Par Rakhe Hue Aur Paak Hain.

15

Aise Likhne Waaloun Ke Hathoun Main.

16

Joh Sardaar Aur Niko Kaar Hain.

17

Insaan Halak Ho Jaye, Kaisa Na Shukra Hai.

18

Usse Khuda Ne Kis Cheez Se Banaya?

19

Nutfe Se Banaya Phir Us Ka Andaza Muqarrar Kia.

20

Phir Us Ke Liye Rasta Asaan Kar Dia.

21

Phir Us Ko Mout Di Phir Qabar Main Dafan Karaya.

22

Phir Jab Chahe Ga Usse Utha Khara Kare Ga.

23

Kuch Shak Nahi Ke Khuda Ne Usse Joh Hukum Dia Us Ne Us Par Amal Na Kia.

24

Toh Insaan Ko Chahiye Ke Apne Khaane Ki Taraf Nazar Kare.

25

Be Shak Ham Hi Ne Paani Barsaaya.

26

Phir Ham Hi Ne Zameen Ko Cheera Phaara.

27

Phir Ham Hi Ne Is Main Anaaj Ugaaya.

28

Aur Angoor Aur Tarkari.

29

Aur Zaitoon Aur Khajoorain.

30

Aur Ghane Ghane Baagh.

31

Aur Maiwe Aur Chaara.

32

Ye Sab Kuch Tumhare Aur Tumhare Chaar Paaiyoun Ke Liye Banaya.

33

Toh Jab Qiamat Ka Ghull(Shor) Mache Ga.

34

Us Din Aadmi Apne Bhai Se Door Bhaage Ga.

35

Aur Apni Maan Aur Apne Baap Se.

36

Aur Apni Biwi Aur Apne Baitoun Se.

37

Har Shakhs Us Roz Aik Fikar Main Hoga Joh Usse Masroofiat Ke Liye Bas Kare Ga.

38

Aur Kitne Moonh Us Roz Chamak Rahe Hounge.

39

Khandaa-O-Shaadaan Ye Naiko Kaar Hain.

40

Aur Kitne Moonh Honge Jin Par Gard Par Rahi Hogi.

41

Aur Siyaahi Charh Rahi Ho Gi.

42

Ye Kuffaar Bad Kirdaar Hain.

.