82-Soorah-Al-Infitaaar-Aayaat-19

82-Soorah-Al-Infitaaar-Aayaat-19

82-Soorah-Al-Infitaaar-Aayaat-19

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.

1

Jab Aasmaan Phat Jaye Ga.

2

Aur Jab Tare Jhar Parainge.

3

Aur Jab Darya Beh Kar Aik Doose Se Mill Jaye Ge.

4

Aur Jab Qabrain Ukhair Di Jaaye Gi.

5

Tab Har Shakhs Maloom Kar Le Ga, Ke Us Ne Aage Kia Bhaija Tha Aur Peecha Kia Chora Tha.

6

Ae Insaan Tujh Ko Apne Parwardigar-E-Karam Gustar Ke Baare Main Kis Cheez Ne Dhoka Dia.

7

Wo Hi Toh Hai Jis Ne Tujhe Banaya Aur Tere Aaza Ko Theek Kia Aur Teri Qamat Ko Motadill Rakha.

8

Aur Jis Soorat Main Chaha Tujhe Jor Dia.

9

Magar Haihaat Tum Loug Jaza Ko Jhutlaate Ho.

10

Halanke Tum Par Nigehbaan Muqarrar Hain.

11

Aali Qadar Tumhari Batoun Ke Likhne Wale.

12

Joh Tum Karte Ho Wo Usse Jaante Hain.

13

Be Shak  Naiko Kaar Naimatoun Ki Behshat Main Honge.

14

Aur Bad Kirdaar Dozakh Main.

15

Yaani Jaza Ke Din Us Main Daakhil Houn Ge.

16

Aur Us Se Chup Nahi Sakinge.

17

Aur Tumhain Kia Maloom Ke Jaza Ka Din Kaisa Hai?

18

Phir Tumhain Kia Maloom Ke Jaza Ka Din Kaisa Hai?

19

Jis Roz, Koi Kisi Ka Kuch Bhala Na Kar Sake Ga Aur Hukum Us Roz Khuda Hi Ka Hoga.

_________________________________-

.