87-SOORAH-AL-AALA-AAYAAT-19

87-SOORAH-AL-AALA-AAYAAT-19

87-SOORAH-AL-AALA-AAYAAT-19

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Niahayat Rehem Farmane Wala Hai.

1

Ae Paigamabr S.A.W. Apne Parwardigar-E-Jaleel-Us-Shaan Ke Naam Ki Tasbeeh Karo.

2

Jis Ne Insaan Ko Banaya Phir Us Ke Aaza Ko Durust Kia.

3

Aur Jis Ne Us Ka Andaaza Thehraya Phir Us Ko Rasta Bataya.

4

Aur Jis Ne Chaara Ugaya.

5

Phir Us Ko Siyaah Rang Ka Koora Kar Dia.

6

Ham Tumhain Parha Dainge Ke Tum Farmaosh Na Karo Ge.

7

Magar Joh Khuda Chahe.Wo Khuli Bat Ko Bhi Jaanta Hai Aur Chupi Ko Bhi.

8

Ham Tum Ko Asaan Tareeqe Ki Toufeeq Dainge.

9

So Jahaan Tak Naseehat Ke Naafe Hone Ki Ummeed Ho, Naseehat Karte Raho.

10

Joh Khof Rakhta Hai Wo Toh Naseehat Pakre Ga.

11

Aur Be Khof Bad Bakht Pehlu Tehi Kare Ga.

12

Joh Qiamat Ko, Bari Taiz Aag Main Dakhil Ho Ga.

13

Phir Wahan Na Mare Ga Na Jiye Ga.

14

Be Shak Wo Muraad Ko Pohonch Gaya, Joh Paak Hua.

15

Aur Apne Parwardigar Ke Naam Ka Zikar Karta Raha Aur Namaaz Parhta Raha.

16

Magar Tum Loug Toh Dunia Ki Zindagi Ko Ikhtiyaar Karte Ho.

17

Halanke Aakhrat Bohto Behtar Aur Paainda Tar Hai.

18

Ye Hi Baat Pehle Saheefoun Main Marqoom Hai.

19

Yaani Ibrahim Aur Moosa Ke Saheefoun Main.

Originally posted 2014-07-15 04:46:03.

2 thoughts on “87-SOORAH-AL-AALA-AAYAAT-19

  1. Because protein deficiency could wait healing,
    consuming a diet full of protein before surgery might help encourage scar healing that is great when-you’re post op.

Comments are closed.

.