104-SOORAH-AL-HUMAZAH-AAYAAT-9

104-SOORAH-AL-HUMAZAH-AAYAAT-9

104-SOORAH-AL-HUMAZAH-AAYAAT-9

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.

1

Har Taan Aamaiz Ishaartain Karne Wale Chughal Khor Ki Kharabi Hai.

2

Joh Maal Jama Karta Aur Us Ko Gin Gin Kar Rakhta Hai.

3

Aur Khayal Karta Hai Ke, Us Ka Maal Us Ki Hamesha Ki Zindaga Ka Moajjab Hoga.

4

Har Gizz Nahi Wo Zaroor Huttama Main Daala Jaye Ga.

5

Aur Tum Kia Samjhe Huttama Kia Hai?

6

Wo Khuda Ki Bharkaayee Hui Aag Hai.

7

Joh Diloun Par Ja Lipte Gi.

8

Aur Wo Is Main Band Kar Diye Jaayen Ge.

9

Yaani Aag Ke Lambe Lambe Satoonoun Main.

.