105-SOORAH-AL-FEEL-AAYAAT-5

105-SOORAH-AL-FEEL-AAYAAT-5

105-SOORAH-AL-FEEL-AAYAAT-5

105

 

Soorah-Al-Feel

 

Aayaat-5

 

Shroo Allah Ke Naam Se Joh Bara Meherbaan Aur Nihayat Rehem Farmane Wala Hai.

 

1

Kia Tum Ne Nahi Daikha, Ke Tumhare Parwardgiar Ne Hathi Waloun Ke Sath Kia Kia.

2

Kia Un Ka Daaow Galat Nahi Kia? Kia.

3

Aur Un Par Jhullar Ke Jhullar Janwar Bhaije.

4

Joh Un Par Kankar Ki Pathariyan Phainkte The.

5

Toh Un  Ko Aisa Kar Dia Jaise Khaaya Hua Bhuss.

^^^^^^

.